Olika marknader runt om i landet

Att människor alltid har dragits till marknader är ju ett ganska intressant fenomen. Till exempel finns det en julmarknad i Tyresö som lockar många olika personer och det är inte så konstigt då stämningen på dessa marknader brukar vara speciell. Det kan tyckas vara något som man inte behöver och vissa anser också det. Men andra tycker att det är viktigt med sådana marknader och att ha tid för dom. Där kan man köpa saker som är typiska för årstiden och som inte alls hittas på andra marknader.