Framtiden

Hur målar de flesta upp framtiden när man pratar om den i längre perioder? Jo, man kanske börjar med att prata om jordens framtid eller om förbättringar som måste göras, men slutar ändå med att hamna i början på allt, nämligen temat om barn. Man säger då i slutändan; "för att våran efterlevande generation ska ha det bra.." Man kommer alltså tillbaka till ursprunget. Vad är då egentligen framtiden? Vad man har märkt så är det inte i alla fall bättre tider, utan en repetition utav cykler. Einstein själv sade nämligen att tid bryter bara ned saker, och kanske så är det där svaret ligger, nämligen i fysikens grundläggande lagar.